Cenník

Cenník
CENA
UBYTOVANIE
Jednolôžková izba 55,00 €
Dvojlôžková izba 66,00 €
Trojlôžkový apartmán 88,00 €
Jedna osoba vo viaclôžkovej izbe 55,00 €
Prístelka 22,00 €
Detská postieľka 11,00 €
Miestny poplatok za ubytovanie / osoba 1,00 €
Poplatok za psa 22,00 €

PRENÁJOM
Reštaurácia / deň 100,00 €
Koliba / deň 100,00 €
Konferenčná miestnosť / deň 150,00 €
Konferenčná miestnosť / pol dňa 100,00 €
Projektor 40,00 €
Plátno 15,00 €
Flipchart 15,00 €
Balík „Konferencia“
(miestnosť, projektor, plátno, flipchart) 185,00 €

RELAX A AKTIVITY
osoba skupina
Bazén * 5,00 € 50,00 €
Suchá sauna / hod. ** 7,00 € 35,00 €
Infra sauna / hod. ** 7,00 € 35,00 €
Jaccuzzi / hod. ** 9,00 € 45,00 €
Wellness
(sauny-suchá, infra, jacuzzi) / hod. ** 20,00 € 100,00 €
Masáž / 30 min. 15,00 €
Lanová dráha / 2 hod. – 200,00 €
Nízke lanové prekážky / 2 hod. – 200,00 €

Lezenie na skaly *** podľa počtu osôb
Jumping / hod. – 80,00 €
Aqua fitness / hod. 30,00 €
Vodné pólo / hod. 20,00 €
Ihrisko (volejbal, bedminton) * 10,00 €
Stolný tenis * 5,00 €
Tenisový kurt (5 minút peši) / hod. 10,00 €

* pre ubytovaných hostí zdarma
** pre ubytovaných hostí 20 % zľava
*** Ochutnávka lezenia (4hod.) Oboznamovací kurz (1 deň)
Individuálni klienti (min. 3 osoby) 39 €/os 64 €/os
4-8 osoba 29 €/os 55 €/os
skupina, firma (do 10 osôb) 300 € 500 €
Každá ďalšia osoba 19 € 34 €

Platnosť cenníka od 1.7.2012, ceny sú vrátane 20 % DPH

PLATOBNÉ A STORNO PODMIENKY

Prevádzka:
3stromy, event hotel
Harmónia 3134
09001 Modra

kontakt:
0948/018 811
033 64 722 57
prevadzka@3stromy.sk

Storno podmienky skupinového pobytu

21 a viac dní pred nástupom je stornopoplatok 10% z potvrdených služieb
20 – 8 dní pred nástupom je stornopoplatok 20% z potvrdených služieb
7 – 2 dní pred nástupom je stornopoplatok 50% z potvrdených služieb
1 deň pred nástupom je stornopoplatok 100% z potvrdených služieb

Ostatné podmienky
Objednávateľ preberá zodpovednosť za škody spôsobené hotelu účastníkmi počas trvania akcie.
Po ukončení akcie je potrebné odsúhlasiť hotelový účet kompetentnou osobou objednávateľa. V prípade, že táto osoba opustí hotel bez odsúhlasenia, hotel
nebude akceptovať následné reklamácie.

PLATOBNÉ PODMIENKY
Zálohové platby:
50% z predpokladaných nákladov na akciu uhradiť na účet okamžite pri potvrdení objednávky na základe zálohovej faktúry.
Doplatok po skončení akcie v termíne splatnosti faktúry, t.j. 14 dní od doručenia.
V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,1 % z vyfakturovanej sumy za každý omeškaný deň.

Fakturačné údaje
3art,s.r.o.
Ružinovská 42
82101 Bratislava

IČO : 35 825 910
IČ DPH: SK2021638113
DIČ: 2021638113
Oddiel : Sro, Vložka číslo 25483/B, Obchodný register : Okresný súd Bratislava I
bankové spojenie : ČSOB a.s. Modra, č.ú: 4008660298/7500

V prípade, že sa kladne rozhodnete pre ponúkané služby, žiadame zaslať:
1. Záväznú objednávku s požadovanými službami a kompletnými údajmi firmy (názov firmy, sídlo firmy , IČO, IČ DPH, fakturačnú adresu, spôsob platby,
bankové spojenie, číslo účtu) a podpísanú oprávnenou osobou.

2. Uviesť zodpovednú osobu, ktorá bude odsúhlasovať a podpisovať záverečný účet.

3. Spätné písomné potvrdenie našich podmienok.

Comments are closed.