Cenník

Cenník
CENA
UBYTOVANIE
Jednolôžková izba / 1 noc / 55,00 € / 2 a viac nocí / 45,00 €
Dvojlôžková izba / 1 noc / 66,00 € / 2 a viac nocí / 54,00 €
Trojlôžkový apartmán  / 1 noc / 88,00 € / 2 a viac nocí / 72,00 €
Jedna osoba vo viaclôžkovej izbe / 1 noc / 55,00 € / 2 a viac nocí / 45,00 €
Prístelka 22,00 €
Detská postieľka zdarma
Miestny poplatok za ubytovanie / osoba 1,00 €
Poplatok za psa (iné domáce zviera podľa dohdody)  / 1 noc / 22,00 € / 2 a viac nocí / 10,00 €

PRENÁJOM
Koliba / deň 100,00 €
Balík „Konferencia“ (miestnosť, projektor, plátno, flipchart) celý deň / deň 185,00 €
Balík „Konferencia“ (miestnosť, projektor, plátno, flipchart) pol dňa / deň 100,00 €

RELAX A AKTIVITY
Suchá sauna / hod.  **35,00 € / každá ďalšia začatá hodina 21,00 €
Infra sauna / hod.  **25,00 € / každá ďalšia začatá hodina 15,00 €
Jaccuzzi / hod.  **45,00 € / každá ďalšia začatá hodina 27,00 €
Lanová dráha / 2 hod. – 200,00 €

Ihrisko (volejbal, bedminton)  *10,00 €
Stolný tenis  *5,00 €

* pre ubytovaných hostí zdarma
** pre ubytovaných hostí 20 % zľava

Platnosť cenníka od 1.7.2020, ceny sú vrátane DPH

 

Obchodné, platobné a storno podmienky

Prevádzka:                         Hotel 3stromy, Harmónia 3134, 090 01  Modra

Fakturačné údaje:          3art, s.r.o., Ružinovská 42, 821 01  Bratislava

IČO: 35825910, IČ DPH: SK201638113, DIČ: 20201638113

Kontakt:                              0948 018 811, marketing@3stromy.sk

 

Obchodné podmienky

Predbežná rezervácia sa uskutočňuje mailovou objednávkou s predbežným dohodnutým rozsahom služieb poskytnutých objednávateľovi v rámci pobytu, ktorý obsahuje predovšetkým počet ubytovaných (podľa typov izieb), požiadavky na občerstvenie a menu podávané počas pobytu, prípadne požiadavky na iné služby hotela (konferenčné priestory, wellness a pod.)

Poskytovateľ následne vypracuje podrobnú cenovú ponuku, ktorú odošle objednávateľovi.

Odsúhlasenie ponuky objednávateľom je považované zároveň za súhlas s týmito Obchodnými, platobnými a storno podmienkami.

Záväzná objednávka, okrem schválenia cenovej ponuky, obsahuje kompletné údaje o právnickej alebo fyzickej osoby (názov/meno a priezvisko, sídlo/adresu, bankové spojenie, číslo účtu) a určenie osoby zodpovednej za odsúhlasenie a podpísanie záverečného účtu.

Platobné podmienky

50% z predpokladaných nákladov na akciu uhradí objednávateľ po odsúhlasení cenovej ponuky na účet poskytovateľa v stanovenej lehote na základe vystavenej zálohovej faktúry.

Doplatok po ukončení pobytu bude uhradený v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry, pokiaľ táto bola vystavovaná a platba nebola uskutočnená priamo na mieste hotovosťou alebo bankovou kartou.

V prípade nedodržania termínu splatnosti budú účtované penále vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý omeškaný deň.

Storno podmienky

21 a viac dní pred nástupom 10%

20 – 8 dní pred nástupom 20%

7 – 2 dni pred nástupom 50%

1 deň pred nástupom 100% z potvrdených služieb

Ostatné podmienky

Objednávateľ preberá zodpovednosť za škody spôsobené hotelu účastníkmi akcie.

Po ukončení akcie hotelový účet odsúhlasí osoba určená objednávateľom v záväznej objednávke. Pokiaľ táto osoba opustí hotel pred odsúhlasením účtu nebudú prípadné následné reklamácie akceptované.

 

Comments are closed.